Servicii de contabilitate primară

 • contabilitatea registrului de casa;

 • contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);

 • intocmirea deconturilor de cheltuieli;

 • intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);

 • intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;

 • completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;

 • intocmirea de state de plata, pontaje;

Servicii de contabilitate financiară

 • inregistrarea documentelor fiscale in evidenta contabila computerizata;

 • intocmirea declaratiilor fiscale lunare si a rapoartelor semestriale;

 • depunerea decontului de TVA si a tuturor celorlaltor situatii contabile lunare, trimestriale, anuale etc;

 • intocmirea bilantului contabil;

 • stabilirea impozitelor, dividendelor, altor obligatii de plata catre bugetul de stat;